Modrá kondorka  2017 cesta Svobody - 0dpuštění, nelpění