Výstava obrazy M. Šťastná, fotografie M. Gallová a básně J. Ledinová