Jdi na obsah Jdi na menu

Slova uvědomění

12. 4. 2013

OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA Eileen Caddyová

Všechno, co potřebuješ, leží ukryto hluboko v tobě
- v očekávání času svého odhalení a rozvinutí.
Všechno co potřebuješ dělat, je být klidný a tichý
a v klidu a tichu věnovat čas hledání toho, co je ve tvém nitru
- a zcela jistě to najdeš.

Jaro se rozvíjí v pravé dokonalosti.
Toto je jaro Nového věku a ten se rovněž rozvíjí v pravé dokonalosti.
Jsi jeho součástí a on ti přináší nový život.
S ním přichází slavnostní pocit úplné svobody a volnosti, zpřetrhání starých pout a objevování nových prostorů, kde neexistují žádná omezení. Prožívej svůj růst a rozvoj v každém směru s pocitem, že se každým okamžikem může cokoli přihodit.
Buď jako běžec na startovní čáře, připraven vyrazit na signál startéra.

Změny přicházejí a ty jsi jejich součástí, jdi tedy v souladu s nimi.
Buď ochoten se měnit a měň se rychle vždy a všude, kde je to třeba. Neváhej a neotálej.
Vykroč hned do všeho, co se děje, rychle a jistě, s absolutní důvěrou a vírou.
 

Raduješ-li se z toho, co děláš, čas letí a ty si přeješ, aby měl den více hodin. Je důležité, aby ses učil naplno se radovat ze všeho, do čeho se pustíš, a měl k tomu správný postoj.
Vykonáš tak mnohem více; bude to uděláno s láskou, a tudíž dokonale.
Nechť je dokonalost vždy tvým cílem. Děláš-li něco s láskou, děláš to pro Mne.

Klíč k tvému štěstí a spokojenosti leží hluboko v tobě, v tvém vlastním srdci a mysli. Způsob, jakým začínáš každý den, je velmi důležitý; můžeš vykročit správnou, či špatnou nohou. Můžeš se probudit s písní radosti a s vděčností v srdci za nový den, za to, že jsi naživu, za opravdový zázrak života a za to, že jsi v souladu a v harmonii s rytmem všeho života.
Můžeš očekávat od nadcházejícího dne jen to nejlepší, a tím to přivolat.
Nebo můžeš začít den s břemenem na ramenou, rozladěn a mimo rytmus.
Jsi odpovědný za to, co ti dnešek přinese, a toto vědomí na tebe klade ještě větší odpovědnost než na ty duše, které si toho nejsou vědomy, a proto nevědí, jak to činit lépe.
Nemůžeš obviňovat za stav své mysli nikoho jiného. Všechno záleží na tobě.

Kde jsi na žebříčku života? Dosáhl jsi pevného dna a jsi na vzestupu vzhůru? Jsi ochoten vzdát se všeho ve svém životě a dát Mě na první místo ne proto, že se bojíš, ale proto, že Mě hluboce miluješ a toužíš konat Mou vůli a jít po Mých cestách?
Umíš říci "Nechť se děje tvá vůle" a myslet to vážně a být ochoten udělat cokoli, oč tě požádám, bez ohledu na to, jak podivné a pošetilé se to může jevit očím druhých lidí?
To chce odvahu a takové vnitřní poznání a jistotu, že tě nic nemůže vyvést z rovnováhy.
Jen ty duše, které jsou silné, budou schopny sledovat tuto duchovní cestu. Duchovní život není pro duše, které voli svou vlastní cestu a odmítají naslouchat Mému slovu.
V duchovním životě nejsou žádné zkratky. Musíš hledat a nalézat svou vlastní spásu.

Vždy rozpoznávej zdroj své pomoci, síly a inspirace a nikdy nezapomeň vzdát za vše díky. Nepovažuj nic za samozřejmé, ale poznávej ve všem Mou ruku.

Existuje mnoho maličkostí v každodenním životě, které mohou snadno způsobit roztržku či nesoulad. Povznes se nad ně a sjednoť se s tím, co je pro život důležité: se svou láskou ke Mně, se svou láskou k bližnímu, s tím, abys žil a pracoval pro dobro celku a zapomněl na sebe a všechny ty malicherné události, v nichž se nejvíce projevují osobní náklonnosti a antipatie.
I když duše cítí silně, že její cesta je správná a rozhodně odmítá se této nebo jiné cesty vzdát, bude dříve či později donucena před něčím ustoupit. Napínáš-li gumu jak nejvíc to jde, buď se přetrhne, nebo se náhlým uvolněním smrští zpět a zraní tě. Ale uvolňuješ-li ji pozvolna, vrací se do původní polohy, aniž by se porušila či způsobila zbytečnou bolest a utrpení.
Proč neotevřít své srdce a napětí jemně neuvolňovat?
Láska a porozumění vždy pomohou uhladit cestu. 

Je mnoho věcí, které můžeš pochopit a přijmout intuitivně tam, kde rozum váhá, tak proč plýtvat časem ve snaze dobrat se všeho rozumem?
Proč nebýt ochoten žít a jednat intuitivně a pod vlivem inspirace?
Jestliže takto činíš, působíš na vyšší úrovni vědomí a jsi vnímavý k novému. Stáváš se průchozí cestou k novému, které se rozvíjí v tobě a tvým prostřednictvím.
Povznes tedy své vědomí od negativního k pozitivnímu, od destruktivního ke konstruktivnímu, od temnoty ke světlu a od starého k novému a sleduj, co se stane.
Shledáš, že staré odejde a objeví se ono slavné nové.


Na nikoho se nespoléhej. Nepotřebuješ žádnou podporu a duševní jistotu z vnějšku, neboť to všechno máš hluboko v sobě.
Všichni touží po vnitřním klidu a naleznou ho, najdou-li si čas, aby ho hledali.
Uděláš si čas, abys poznal pravdu, anebo přijímáš doslova vše, co uslyšíš, uvidíš a přečteš? Jestliže něco vnitřně víš, nic nebo nikdo z vnějšku tím nemůže otřást.
Je to pro tebe tak skutečné, že by se nemohlo nic stát, ani kdyby proti tobě šel celý svět a prohlašoval, že nemáš pravdu.
Byl bys schopen jít tiše dál svou cestou, aniž bys byl znepokojen či vyveden z rovnováhy.
To je radost a síla vnitřního poznání.
To je to, co ti může dát mír, který přesahuje veškeré chápání.
Nuže, kdykoli máš o něčem jakoukoli pochybnost, vejdi do sebe a hledej pravdu, a Já ti ji zjevím; pak jdi svou cestou v míru a důvěře.
 

Zasévej semena lásky, kamkoli jdeš, a uvidíš je růst, kvést a prospívat.
Semena lásky, zasetá i do těch nejtvrdších srdcí, začnou nakonec růst; může to určitou dobu trvat, než vzklíčí, ale jsou-li láskyplně opatrována, nemohou nevyrůst.
Proto nezoufej nad nikým; prostě jen bez ustání rozlévej lásku a nezatvrzuj své srdce.
Přestaň se pokoušet obhajovat sebe nebo své činy. Přestaň obviňovat druhé.
Zkoumej své srdce, poznávej sám sebe a najdeš dokonalý mír v srdci i v mysli.
Pak můžeš jít kamkoli opravdu svobodně a s radostí a vyzařovat stále více lásky.

Jakmile přestaneš odporovat a jednoduše přijmeš úkoly, kterým se máš naučit, bez potíží je vyřešíš, shledáš, že život je mnohem snazší, a co víc, budeš mít radost ze změn, k nimž dochází.

Jsi ve světě, ale nejsi z něho.
Není třeba, aby ses nechal strhnout zvyky světa.
Užívej jich, ale nepokoušej se jich zmocnit a nedovol jim, aby se ony zmocnily tebe.

V Novém věku není třeba nosit pytlovinu a sypat si popel na hlavu nebo rozhlašovat do okolí, že jsi ubohý hříšník a že nejsi hoden, abys byl nazýván Mým milovaným dítětem.
Každé takové učení je ze starého světa, je chybné a nepravdivé.

Přijmi, že jsme jedno a že Já jsem v tobě.

Uvědom si, že jsi vyváděn z temnoty celého toho chybného učení do slavného světla.
Zanech za sebou vše staré a nech to umřít přirozenou smrtí.
Vstup do nového obrozen v Duchu a v pravdě a poznej význam opravdové svobody.
Potřebuji tě svobodného, ne stále svázaného sebou samým a soustředěného na sebe.

Buď jako malé dítě, volný a radostný, a žij stále v přítomném okamžiku. 

Děkuj za všechno, co máš, za všechno, co dostáváš, i za vše, co v budoucnu dostaneš.

Vlastně nikdy nepřestaň vzdávat díky, protože pozitivní přistup k životu a pravý akt vzdávání díků k tobě přitahuje to opravdu nejlepší.
Pomáhá uchovat tvé srdce i mysl otevřené; pomáhá udržovat rozvoj tvého vědomí.